email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
:
* :
Geslacht* :
* :
* :
* :
* :
* :
:
:
Lid van muziekvereniging* :


Voorkeurinstrument* :Reeds behaalde diploma* :Het verschuldigde lesgeld wordt via automatische incasso geind. Hiervoor ontvangt u een apart machtigingsformulier.
Het lesgeld wordt in twee termijnen afgeschreven:
1e termijn:afschrijving in de maand van aanvang lesjaar;
2e termijn: 2 maanden later.
Verificatie:
Voer de tekst in a.u.b.