Voor wie is OPMAAT ?

OPMAAT is er op de eerste plaats voor de jeugd van ca. 9 tot 18 jaar uit de kerkdorpen waar de muziekverenigingen actief zijn. Ook voor volwassenen bestaat de mogelijkheid om middels OPMAAT aan een muzikale carrière te beginnen of deze te vervolmaken.

Lidmaatschap muziekvereniging

Het lidmaatschap bij een van de aangesloten verenigingen is de voorwaarde om een opleiding te kunnen volgen bij OPMAAT.

Waar wordt door OPMAAT lesgegeven?

Zo veel mogelijk in het kerkdorp waar de leerling(e) woont, dus dicht bij huis. Bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld als er in dat dorp maar één leerling(e) op een bepaald instrument les volgt, kan in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) worden besloten om deze les te combineren met die in een ander kerkdorp.

Hoe ziet een les bij OPMAAT eruit?

Elke leerling(e) krijgt wekelijks een les van 20 minuten. In de les gaan praktijk en aanvullende theorie samen op. Er wordt wekelijks huiswerk meegegeven zodat er ook dagelijks (!) thuis geoefend kan (of beter: moet!) worden.

Hoe lang duurt de OPMAAT opleiding?

Je wordt opgeleid voor de officiële A, B, C en D niveaus, conform het Unisono. Gemiddeld ben je na 3 jaar op het A-niveau, voor B, C en D zijn daarna voor elk nog eens 1 à 2 jaar benodigd. De docent (e) zal het binnen redelijke termijn te behalen maximale niveau bepalen. De opleidingstijd is uiteraard sterk afhankelijk van talent én motivatie.

Moet je bij OPMAAT op examen?

Ja, aan het eind van elk niveau wordt er volgens de eisen van het Unisono een examen afgenomen. Aan de hand van een voortgangsrapportage worden de vorderingen van de leerling vastgelegd. Deze rapportage wordt 2x per jaar opgesteld. Bij voldoende resultaat tijdens het examen krijgt de leerling(e) het officiële diploma.