Het doel is de leerlingen op te leiden tot orkestmuzikant. Meestal kan de leerling(e) al na het A-examen met het orkest of de slagwerkgroep van de eigen vereniging mee repeteren, daarover beslissen de docent(e) en de vereniging.

Voor leerlingen heeft het lid zijn van een vereniging twee praktische voordelen:

  1. meestal krijgt de leerling(e) een instrument in bruikleen van de muziekvereniging. Hiervan kan worden afgeweken, de contactpersoon weet hier alles van. De voorwaarden kunnen per instrumentsoort of per vereniging verschillen. Het maken van een goede instrumentkeuze is dus om meerdere redenen zeer belangrijk.
  2. dankzij de subsidie van de Gemeente Druten, die de verenigingen krijgen om hun jeugdleerling (< 18jr) via OPMAAT op te leiden, en de bijdrage van verenigingen geldt er een korting op het lesgeld. Ook volwassenen (> 18jr)kunnen bij OPMAAT lessen volgen maar dan is de gemeentelijke subsidieregeling niet van toepassing.