Individueel onderwijs

Een goede leeftijd om met het instrumentaal onderwijs te beginnen is (vanaf) circa negen jaar. OPMAAT streeft ernaar om lessen 'op maat' te geven. Aan het begin van het opleidingsjaar zal de docent(e) samen met de leerling(e) en de ouder/verzorger(s) de dag en de exacte tijd van de wekelijkse les vaststellen waarbij er uiteraard rekening gehouden wordt met de schooltijden.

De individuele wekelijkse lessen kunnen tot een A, B, C of D diploma leiden

Daarna wordt in overleg met de leerling, docent en de betreffende muziekvereniging een instrument keuze gemaakt.